Specialbehandling


Affaldet er af en så kompleks sammensætning at det kræver en speciel håndteringsform. Denne håndtering vil typisk medføre, at dele af produktet skal genanvendes, forbrændes og /eller deponeres.

AffaldPlus har ingen anlæg til specialbehandling.