Genanvendelse

Her indgår affaldet i produktionen af nye produkter. Genanvendelsen kan enten være til det samme produkt eller i et andet nyt produkt. Herved undgås der forbrug af primære råstoffer.