Deponering

Behandlingsform for affald, som ikke kan bruges på anden vis. Tilkøres et miljøanlæg, hvor det bliver deponeret i celler. Når cellerne er fyldt op foretages der tildækning med jord.

AffaldPlus har miljøanlæg ( deponi ) i Forlev og Faxe.