Batterier

Du kan være med til at mindske spild af råstoffer og forurening fra batterier. Aflevér dine brugte batterier til genanvendelse - det er nemmere, end du tror!

I alle AffaldPlus' kommuner kan du aflevere batterier i en klar frysepose på låget af din affaldsbeholder. Så tager skraldemanden dem med, når han henter affald.
Det går fremad med at få afleveret brugte batterier til genbrug i AffaldPlus’ kommuner. Her er borgerne faktisk lidt bedre end landsgennemsnittet til at sortere batterierne fra til genbrug.

Og det er nemt at aflevere batterier til genbrug, for du kan bare lægge dem i en klar frysepose på låget af din affaldsbeholder.

Vær opmærksom på, hvilken affaldsspand din pose skal ligge på. I nogle kommuner skal posen ligge på beholderen til dagrenovation/restaffald. I andre kommuner skal posen ligge på papirbeholderen. Følg linket til din kommune og se, hvordan du skal gøre hjemme hos dig.

Se, hvor du kan aflevere batterier i din kommune 
Faxe Kommune
Næstved Kommune
Ringsted Kommune
Slagelse Kommune
Sorø Kommune
Vordingborg Kommune

Du kan også altid aflevere batterier på genbrugspladsen.

Det går den rigtige vej
Siden 2011 er det gået støt og roligt fremad med genbruget af batterier i AffaldPlus' kommuner. Og vi ligger over landsgennemsnittet! Lige nu genbruger vi tæt på 300 gr. pr. indbygger. Det betyder, at vi bare skal genbruge ca. 30 gr. batterier mere pr. indbygger for at nå målsætningen om 55 % genbrug.

Genbrug af batterier - alle kommuner samlet (klik på billedet for større graf).


På vej i mål
Der er forskel fra kommune til kommune på, hvor mange batterier der bliver indsamlet, men alle nærmer sig målsætningen på genbrug af 55 % af de markedsførte mængder.
Men vi vil jo gerne genbruge endnu mere!  Gerne meget mere end halvdelen. Faktisk burde ingen batterier jo havne nogen som helst andre steder end til genbrug, vel? Og i dag er det jo desværre stadig  ca. hvert andet batteri, der ender i skraldespanden eller naturen.

Klik på billedet for større graf.
Hvorfor genanvende batterier?
Brugte batterier indeholder nyttige råstoffer, som vi kan bruge igen.

Ved at opvarme batterierne til 1200 grader kan man udvinde råstofferne, bl.a. jern, mangan og tungmetaller. Råstofferne bliver herefter brugt i jern- og metalindustrien og bliver dermed til nye produkter.
 
Over halvdelen af et batteris vægt er råstoffer, der kan genanvendes. En gennemsnitlig dansk husholdning bruger 1,4 kg batterier om året. Bliver de 1,4 kg brugte batterier afleveret til genanvendelse, kan de blive til ca. 800 gram råvarer, der vil indgå i nye produkter. De resterende ca. 600 gram bliver brugt til bl.a. vejbyggeri og sportsanlæg.

Der findes ikke noget behandlingsanlæg til batterier i Danmark, så når du har afleveret dine batterier til genanvendelse, vil de først blive sorteret og pakket i store sække. Herefter sendes de til et behandlingsanlæg i udlandet. Behandlingsanlægget har specialiseret sig i genanvendelse af bl.a. brugte batterier.

Selvom ca. 95 % af batterierne i dag er miljøvenlige, skal vi alligevel samle dem ind, så de nyttige råstoffer kan genanvendes. På den måde får vi endnu mere ud af vores batterier.

Kilde: Farvel-batteri.dk
 
Har du spørgsmål omkring genanvendelse af batterier, er du velkommen til at skrive til os på affaldplus@affaldplus.dk. Du er også velkommen til at se mere om sortering af batterier i vores sorteringsvejledning.


 
 
Opdateret 2. marts 2018