Slagelse Affaldsenergi kan brænde ca. 65.000 tons affald om året.

Slagelse Affaldsenergi

Åbningstider

Selvindvejning: Hele døgnet alle årets dage.
Åbningstider ved betaling med MobilePay:
Mandag - torsdag: 7.00 - 15.00
Fredag: 7.00 - 14.00

Find vej

OBS!
Selvindvejning

Selvindvejning kræver et særligt kort, som fås ved henvendelse til AffaldPlus i Næstved.

Betaling
Det er muligt at veje ind uden vejekort fra AffaldPlus, ved at betale med MobilePay. Det er ikke muligt at betale kontant eller med betaligngskort.

Hvis porten er lukket
Kan du enten ringe til mobil nr: 3036 9523 eller bruge brik.
Ønsker du at blive oprettet til mobil nr. eller få lavet en brik, skal du ringe til AffaldPlus' Indvejning på tlf.: 5575 0838.
Dalsvinget 11
4200 Slagelse

Telefon: 

5575 0800

E-mail: 

På Slagelse Affaldsenergi brænder vi restaffald (dagrenovation) og brændbart affald. Det brændbare affald består dels af husholdningsaffald fra kommunale indsamlingsordninger, dels af træ, møbler m.m. fra genbrugspladser og virksomheder. Husholdningsaffaldet køres direkte til forbrænding, mens det øvrige affald først neddeles på Forlev Miljøanlæg for at sikre en jævn forbrænding på Slagelse Affaldsenergi.

Vi udnytter energien fra forbrændingen til produktion af elektricitet og fjernvarme.  I alt har anlægget en samlet produktionskapacitet på 12 MW energi. Energien afsættes som el og fjernvarme i Slagelse.

Slagelse affaldsenergi har to ovnlinjer, som kan brænde ca. 65.000 tons årligt. Den mindste ovnlinje er fra 1983, og den anvendes kun i særligt kolde perioder. Den store ovnlinje fra 1990 leverer energi hele året. Vi afsætter al vores energi til SK Forsyning. 
 

Forbrænding
Der er skrappe lovkrav til et anlæg som Slagelse Affaldsenergi. Derfor overvåger vi konstant forbrændingsprocessen ved hjælp af moderne elektronisk udstyr.

Ved forbrændingen omdannes brændbart affald til kuldioxid og vanddamp. Men der opstår også affaldsstoffer efter forbrændingen - dels slagger, dels et restprodukt fra rensningen af røgen. 

Slaggerne afsættes til firmaet AFATEK, som sørger for sortering. Metallerne sorteres fra (herunder også metal som lynlåse, kuglepennespidser mv., der ikke kunne have været frasorteret før forbrænding.), og herefter kan slaggerne bruges til fx anlæg af nye veje.

Røgen fra forbrændingsprocessen indeholder partikler og andre forurenende stoffer. Disse fjernes effektivt i anlæggets røgrensningsanlæg. Restproduktet bliver afsat til Dansk Restprodukthåndtering, som tager sig af den videre behandling.

Energi
Slagelse Affaldsenergi producerer dagligt varme af affald svarende til 35-40 tons olie. Det svarer til 7.500 husstandes årlige energiforbrug. 86 % af den producerede energimængde sælges til SK Forsyning.

Aflevering af mad/restaffald for private
Har du ekstraordinært store mængder rest- eller madaffald (fx pga. frysernedbrud eller lignende), kan affaldet afleveres på vores genbrugspladser i kommunens særligt mærkede ekstra sække. Der kan også afleveres mad/restaffald direkte til AffaldPlus' energianlæg i Næstved eller Slagelse - her kan vi dog kun tilbyde at behandle det som "dagrenovationslignende" affald, der vil blive brændt. Affaldet skal afleveres i tidsrummet:

Mandag - torsdag: 7.00-15.00
Fredag: 7.00-14.00

Der skal afregnes ved aflevering. Betaling i Næstved kan ske med betalingskort eller MobilePay. I Slagelse modtager vi kun MobilePay. Der er en minimumspris på 100 kr. pr. aflevering (ekskl. moms). Læs mere om vores takster her.  
 

Læs mere

Miljø og økonomi - om mængder, tal mm.
Pjecer om Slagelse Affaldsenergi - fx hvad må du aflevere på anlægget, pjece til eksterne leverandører mv.

 

Opdateret: 2. april 2020