• På Skælskør Biobrændsel producerer vi biobrændsel ud af have- og parkaffald fra områdets genbrugspladser.

  • På Skælskør Biobrændsel producerer vi biobrændsel ud af have- og parkaffald fra områdets genbrugspladser.

Skælskør Biobrændsel

Åbningstider

Mandag - torsdag: 8.00 - 15.00
Fredag: 8.00 - 11.00

Find vej

Industrivej 55
4230 Skælskør

Telefon: 

5819 5471

E-mail: 

OBS: Fra 1. januar 2017 skifter Skælskør Komposteringsanlæg navn til Skælskør Biobrændsel

På Skælskør Biobrændsel producerer vi biobrændsel ud af  have- og parkaffald fra områdets genbrugspladser.

Det foregår ved, at vi frasorterer den vedholdige del af haveaffaldet (dvs. al træet) og nedknuser det.  Biobrændslet bruges til produktion af el og varme på vores affaldsenergianlæg i Næstved og Slagelse.

Et biprodukt fra produktionen af biobrændsel er et jordforbedringsmiddel, som køres direkte på fx landbrugsjord uden en forudgående komposteringsproces.

Tidligere producerede vi også kompostjord på anlægget. Denne aktivitet foregår dog i dag kun på Faxe Miljøanlæg.

Som en særlig service til borgere og erhvervsliv kan der afleveres dyregødning i en særskilt container på anlægget. Læs mere om dyregødning.


Læs mere
AffaldPlus’ miljø- og årsrapporter - om mængder, miljø m.m.
Pjecer

 

Opdateret 16. februar 2017