• På Næstved Biobrændsel producerer vi biobrændsel ud af have- og parkaffald fra områdets genbrugspladser.

  • På Næstved Biobrændsel producerer vi biobrændsel ud af have- og parkaffald fra områdets genbrugspladser.

Næstved Biobrændsel

Åbningstider

Mandag - torsdag: 7.00 - 15.30
Fredag: 7.00 - 14.00

Find vej

Ved Fjorden 17
4700 Næstved

Telefon: 

2273 0446

E-mail: 

På Næstved Biobrændsel producerer vi biobrændsel ud af  have- og parkaffald fra områdets genbrugspladser. Det foregår ved, at vi frasorterer den vedholdige del af haveaffaldet (dvs. al træet) og nedknuser det.  Biobrændslet bruges til produktion af el og varme på vores affaldsenergianlæg i Næstved og Slagelse.

Et biprodukt fra produktionen af biobrændsel er et jordforbedringsmiddel, som køres direkte på fx landbrugsjord uden en forudgående komposteringsproces.

Tidligere producerede vi også kompostjord på anlægget. Denne aktivitet foregår dog i dag kun på Faxe Miljøanlæg.
 

Læs mere
AffaldPlus’ miljø- og årsrapporter - om mængder, miljø m.m.
Pjecer
 

Opdateret: 1. februar 2018