• På Næstved Biobrændsel producerer vi biobrændsel ud af have- og parkaffald fra områdets genbrugspladser.

  • På Næstved Biobrændsel producerer vi biobrændsel ud af have- og parkaffald fra områdets genbrugspladser.

Næstved Biobrændsel

Åbningstider

Mandag - torsdag: 7.00 - 15.30
Fredag: 7.00 - 14.00

Find vej

Ved Fjorden 17
4700 Næstved

Telefon: 

2273 0446

E-mail: 

På vores biobrændselsanlæg i Næstved fremstiller vi biobrændsel. Det foregår ved, at vi frasorterer den vedholdige del af haveaffaldet (dvs. al træet) og nedknuser det.  Biobrændslet bruges til produktion af el og varme  - pt. hos en ekstern aftager, men om nogle år, når AffaldPlus har etablerede et biomasseanlæg i Sorø, vil brændslet skulle bruges der.

Et biprodukt fra produktionen af biobrændsel er et jordforbedringsmiddel kaldet råkompost. Det køres direkte på fx landbrugsjord uden en forudgående komposteringsproces. Råkomposten er ikke egnet som kompost i borgernes haver, da det  kan indeholde spiredygtige frø og dræbersnegle.


Læs mere
AffaldPlus’ miljø- og årsrapporter - om mængder, miljø m.m.
Pjecer
 

Opdateret: 8. april 2019