Træ (rent)

Ikke miljøfarligt

Savsmuld, træspåner, spånpladerester samt øvrigt træaffald fra træbearbejdende virksomheder, brædder og tømmer fra bygge- og nedrivningsarbejder, trærødder, brugte kabeltromler samt lignende træaffald.
Fraktionen omfatter ikke ren biomasse - se nedenfor.

Opdateret: 16. februar 2017

Revisionsdato: 

Mandag, 8 marts, 2004

Bemærkninger: 

Nedenstående er en beskrivelse af biomasse, der ikke er omfattet af kommunal anvisning. Biomasse, der uden kommunal anvisning kan brændes i kraft- eller varmeproducerende anlæg, der er indrettet til fyring med brændsel bilag 1:
1.  Råtræ, herunder bark, skovflis og ubehandlet savværksflis.
2.  Rent træ (herunder spåner og savsmuld) uden indhold af lim, lak, imprægnering, maling (udover evt. savværksstempel o.l.), folie, laminat, søm, skruer, beslag etc.
3.  Træaffald fra produktion og bearbejdning af rent, limet træ med et indhold af lim (fenolresorcinol-lim, polyvinylacetat-lim, polyurethan-lim og melamin-urea-formaldehyd-lim), der ikke overstiger 1 %, målt som vægtprocent af tørstof.
4.  Halm (herunder indbindingssnor fra halmballer).
5.  Kerner og sten fra frugter og bær.
6.  Frugtrester (tørre frugtdele).
7.  Nødde- og frøskaller (herunder korn- og frøafharpning).
8.  Ubehandlet kork.
9.  Ubehandlet korn og ubehandlede frø.
10.  Ubehandlet bomuld og hør.
11.  Ispinde med et indhold af fødevaregodkendt paraffin, der ikke overstiger 1 promille, målt som vægtprocent af tørstof.
12.  Grøntpiller.
13.  Malt.
14.  Tobaksaffald i form af hele eller neddelte tobaksblade, -stilke m.v.
15.  Brændselspiller og -briketter, der udelukkende er fremstillet af ovenstående affald.

Urent træ:
For urent træ, der ikke er omfattet af undtagelsen om kommunal anvisning, anvises til forbrænding på:

AffaldPlus, Slagelse Forbrændingsanlæg, Dalsvinget 11, 4200 Slagelse
AffaldPlus, Næstved Forbrændingsanlæg, Ved Fjorden 20. 4700 Næstved