Radioaktivt affald

Miljøfarligt
  • Radioaktivt affald
    Reglerne for radioaktivt affald administreres af Statens Institut for Strålehygiejne under Sundhedsstyrelsen, tlf. 4454 3454. Styrelsen kan oplyse om håndtering, klassificering og sortering af affaldet. Sundhedsstyrelsen skal give tilladelse til indkøb og brug af åbne radioaktive kilder.

Bortskaffelse af radioaktivt affald sker efter aftale med Forskningscenter Risø, tlf. 4677 4677.

  • Røgdetektorer/røgalarmer
    Automatisk brandalarmeringsanlæg, ABA- og ABCL-anlæg, returneres til leverandøren eller Forskningscenter Risø. Røgdetektorer, der bruges i private hjem og lignende, og som ikke er tilsluttet et automatisk anlæg, kan dog bortskaffes som elektronikaffald.


Jf. bekendtgørelse nr. 154 af 6/3-1990 om røgdetektorer og forbrugsartikler indeholdende radioaktive stoffer kapitel 10, § 32 gælder:

Røgdetektorer af kategori 1 og 2 må ikke bortskaffes ved forbrænding, men skal sendes retur til leverandøren eller til Dansk Dekommissionering (Risø).

Stk. 2. Dog må den enkelte forbruger bortskaffe indtil 3 stk. røgdetektorer af kategori 2 om måneden ved normal renovation.

Samme bekendtgørelse angiver følgende:

Røgdetektorer af kategori 1: Røgdetektorer, indeholdende radioaktivt stof, til brug i automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg) med eller uden alarmoverføring til vagtcentral eller til brug i automatiske branddørlukningsanlæg (ABDL-anlæg).

Røgdetektorer af kategori 2: Røgdetektorer, indeholdende radioaktivt stof, der bruges i private hjem og lignende, og som ikke er tilsluttet et automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg).
 

Opdateret: 16. februar 2017

Revisionsdato: 

Onsdag, 5 maj, 2004