PVC hård

Ikke miljøfarligt

Hård PVC skal udsorteres til genanvendelse og forekommer inden for følgende kategorier:
 

  • Tagrender, nedløbsrør
  • Vinduer og døre
  • Tagplader
  • Rør, brønde, fittings
  • Profiler, lister
  • Staldinventar

 

Opdateret: 16. februar 2017

Revisionsdato: 

Onsdag, 3 marts, 2004

Må ikke indeholde: 

Bløde PVC-produkter som:

  • Haveslanger
  • Ventilationsslanger
  • Kabler, ledninger, elektrikerrør, kabelbakker
  • Vinylgulve, paneler, fodlister

Behandlingsform: