Pvc blød

Ikke miljøfarligt

Blød pvc skal sorteres fra til deponi og forekommer inden for følgende kategorier:

  • Kabler, ledninger
  • Vinylgulve, fodpaneler og fodlister
  • Gummistøvler
  • Haveslanger

 

Blød pvc kendetegnes ved, at emnerne kan bøjes, uden at de knækker. I gamle pvc-produkter er der anvendt tilsætningsstoffer, som bl.a. indeholder tungmetallerne bly og cadmium. Det er forbudt at anvende bly og cadmium i nye pvc-produkter.

 

PVC kan skelnes fra andre plasttyper ved hjælp af en meget enkelt test. Til denne test benyttes en kraftig gasflamme fra fx. en bunsenbrænder og en ca. 40 cm lang kobbertråd. Brug en massiv kobber-elledning og af-isolér spidsen.

 

Trin 1: Spidsen af kobbertråden opvarmes, til den gløder, og alle urenheder er brændt væk.

 

Trin 2: Plastemnet berøres med spidsen af kobbertråden.

 

Trin 3: Kobbertråden med plast føres ind i flammen. Hvis flammen bliver grøn, er der tale om PVC eller et PVC-holdigt produkt.

 

 

Opdateret: 16. februar 2017

Revisionsdato: 

Onsdag, 3 marts, 2004

Må ikke indeholde: 

Hårde pvc-produkter.