Plast

Ikke miljøfarligt

Polyethylen (Blød, klar LDPE-plast): Transparente folier. Pallehætter, krympefolie, afdækningsfolier, ren plastfolie fra indpakning mv. ofte anvendt som transportemballage. LD-PE-plast er ofte mærket med tallet 4 trykt i en genbrugstrekant.

Polyethylen (HPLD-plast): Paller, kasser og dunke (der ikke har indeholdt klassificerede kemikalier). Beskrives i hvert enkelt tilfælde, hvor der er mulighed for afsætning til genanvendelse. HD-PE-plast er ofte mærket med tallet 2 trykt i en genbrugstrekant.

Polypropylen (PP-plast): Spande og låg, der ikke har indeholdt klassificerede kemikalier. PP-plast er ofte mærket med tallet 5 trykt i en genbrugstrekant. Beskrives i hvert enkelt tilfælde, hvor der er mulighed for afsætning til genanvendelse.

Ekspanderet polystyren (flamingo): Transportemballage, kasser mv. og transportchips af flamingo. EPS er ofte mærket med tallet 6 trykt i en genbrugstrekant. Beskrives i hvert enkelt tilfælde, hvor der er mulighed for afsætning til genanvendelse.

 

Opdateret: 16. februar 2017

Revisionsdato: 

Mandag, 8 marts, 2004

Må ikke indeholde: 

De enkelte plasttyper skal sorteres hver for sig og må ikke være anvendt til kemikalier.

Plasten må ikke indeholde fremmedlegemer og må ikke være tilsmudsede af dagrenovation eller lignende.

Bemærkninger: 

Modtageanlæggene kan have forskellige krav til sortering. Endvidere modtager alle anlæg ikke alle fraktioner.

Behandlingsform: