Papir

Ikke miljøfarligt

Papir til genanvendelse kan deles op i flere fraktioner. De 3 nævnte er de mest benyttede. Overordnet gælder det: jo bedre sortering, jo bedre pris.

 

Aviser: Avispapir

Blandet papir: En blanding af forskellige papirkvaliteter som fx kulørte blade, tryksager, reklame, tidsskrifter o.l.


Lyst kontorpapir: Papirafskær fra trykkerier og makuleret papir. Papirkvaliteter som fx kladdepapir, brevpapir, fotokopipapir og edb-lister.

Modtageanlæggene kan have forskellige kriterier for indhold af eksempelvis kuverter og telefonbøger. Modtageanlægget kan oplyse herom.

Opdateret: 16. februar 2017

Revisionsdato: 

Onsdag, 25 februar, 2004

Må ikke indeholde: 

Skriveredskaber m.v., fx kuglepenne, blyanter, snore og metal.
Papir behandlet med fx voks, paraffin, bitumen eller olie.
Papir, som er blevet lamineret eller belagt med plastik, cellofan, metalfolie eller pålagt selvklæbende lim.

Papiret må ikke være tilsmudset med fx: madrester, kødsaft, frugtsaft, maling, olie, kemikalier m.v.

Hæfteklammer, clips eller selvklæbende tape, som vanskeligt lader sig fjerne fra pap- og papirmaterialer, må gerne være til stede i fraktionerne.


 

Bemærkninger: 


Fortroligt papir er omfattet af krav om frasortering til genanvendelse. Adskillige firmaer/transportører tilbyder afhentning og håndtering/behandling af fortroligt papir

Papir, der ikke kan genanvendes, skal bortskaffes til forbrænding hos AffaldPlus og omfatter fx:

  • tilsmudset papir
  • imprægneret papir, lamineret/coated med plastik og/eller metalfolie
  • carbon (gennemslagspapir)