Pap

Ikke miljøfarligt

Bølgepap, emballagetyper af massiv pap.

Opdateret: 10. oktober 2016

Revisionsdato: 

Mandag, 16 oktober, 2006

Må ikke indeholde: 

Aviser, ugeblade og andet papir. Større mængder af karton

Pap til genanvendelse må ikke være behandlet med voks, paraffin, bitumen, olie, lamineret eller coated med plastik eller metalfolie o.l.  

Gennemvædet pap.

Bemærk at modtageanlæg kan have forskellige krav til sortering.

 

Bemærkninger: 

Hæfteklammer, selvklæbende tape som vanskeligt lader sig fjerne fra papmaterialet, må gerne være tilstede i fraktionen.

Modtageanlæggene kan have forskellige kriterier for paptyper og indhold og uønskede elementer. Modtageanlægget kan oplyse herom.

Pap tilsmudset med madrester, kødsaft, frugtsaft eller andre fødevarer, skal afleveres til forbrænding hos AffaldPlus.

 

Behandlingsform: