Madaffald

Ikke miljøfarligt

Madaffald fra storkøkkener f.eks. ben, brød, fisk, frugt, grød, grøntsager, kaffegrums, kager, kød, mælkeprodukter, ost, skræller, sovs, suppe og æggeskaller.
Andet organisk: Friturefedt.

Brugt dyrefoder, fx hunde og katte fuldfoder kan afleveres til bioforgasning på et biogasanlæg.

Opdateret: 16. februar 2017

Revisionsdato: 

Mandag, 8 marts, 2004

Må ikke indeholde: 

Emballage (pap, plast og lignende), flasker, skår, kapsler, medicin, madrester med mug, fordærvet mad eller kød, service (bestik, tallerkener og glas), tobaksskod og aske.

Bemærkninger: 

EU har udarbejdet et regelsæt, som beskriver håndteringen af animalske biprodukter.

EU-forordningen har nr. 1774/2002 om sundhedbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum (kaldet biproduktforordningen).

 

 

 
 
 

  

Behandlingsform: