Jord (Ikke forurenet jord)

Ikke miljøfarligt

Klasse 0 og 1 - Ikke forurenet jord

                       

Jord fra områder, uden for forurenede, kortlagte og områdeklassificerede områder, modtageanlæg for forurenet jord samt offentlige veje som samtidig kan klassificeres som klasse 0 og 1 kan anvendes frit i industri-, by- og boligområder til bygge- og anlægsarbejder uden tilladelse efter miljølovgivningen. Man skal dog være opmærksom på de særlige regler for tilførsel af jord til råstofgrave.

 

Bemærk

                      

Jord fra forurenede, kortlagte og områdeklassificerede områder, modtageanlæg for forurenet jord samt offentlige veje som benævnes lettere forurenet jord er omfattet af nye generelle krav til prøvetagning, analyse og flytning af jord samt til kategorisering af lettere forurenet jord, se Jordflytningsbekendtgørelsen, Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1479 af 12/12 2007.

 

Opdateret: 3. september 2015

Revisionsdato: 

Onsdag, 26 november, 2008

Må ikke indeholde: 

Olie- og kemikalieforurenet jord samt affald herunder haveaffald, asbest, plast, træ, metalaffald m.v.

Bemærkninger: 

Helt uforurenede jord-, grus- og stenmaterialer, som ikke indeholder nogen form for affald eller forurenende stoffer, kan frit genanvendes af affaldsproducenten, dog skal affaldsproducenten sikre sig at jorden kan anvendes til opfyldning m.v. i fl. regler fastlagt med hjemmel i anden lovgivning bl.a. om fredning, planlægning m.v.

Jord på  genbrugsstationer

Genbrugsstationerne må modtage op til 1 m3 jord pr. år, pr ejendom.


 

Behandlingsform: