Imprægneret træ

Miljøfarligt

Træaffald, som er tryk- eller vakuumimprægneret, forurenet med tungmetaller, eller andre miljøskadelige stoffer.

Kreosot behandlet træ kan afleveres på Faxe miljøanlæg. Kontakt miljøanlægget for yderligere oplysninger.

Opdateret: 16. februar 2017

Revisionsdato: 

Tirsdag, 3 november, 2009

Må ikke indeholde: 

Genanvendelige eller forbrændingsegnede materialer.

Bemærkninger: 

Imprægneret træ kan opdeles i flere fraktioner afhængig af forureningstype og dermed den videre behandling.

 • Arsenimprægneret træ
 • Kreosot imprægneret træ (tjæreimprægnerede jernbanesveller)
 • Tryk-eller vakuumimprægneret træ.
 • Træ, der er helt eller delvist behandlet med træbeskyttelsesmidler.

Eksempler på imprægneret træ:

 • Telefonpæle og elmaster
 • Jernbanesveller
 • Bolværk og bundgarnspæle
 • Plankeværk og hegnspæle
 • Træ fra udhuse og carporte
 • Træ, der er beskyttet med træbeskyttelse
 • Udvendige døre og vinduer
 • Taginddækning
 • Træbeklædning fra badeværelser
 • Træfliser
 • Sandkasser og andet træ på legepladser