Have- og parkaffald

Ikke miljøfarligt

Have- og parkaffald fra erhvervsvirksomheders haver, parker, kirkegårde og offentlige anlæg m.v., f.eks. grene, blade og græs, buske, blomster og ukrudt.

Afklippet pileved fra rodzoneanlæg, som udelukkende har renset husholdningsspildevand, kan bortskaffes som have-parkaffald.

Stråtag UDEN ståltråd. Stråtaget skal være bundet med komposterbart materiale fx. bomuldsnor.

 

Opdateret: 16. februar 2017

Revisionsdato: 

Mandag, 8 marts, 2004

Må ikke indeholde: 

Grene med en diameter over 10 cm, trærødder og stød, plast, papir, sten og jord i større mængder samt andre ikke-komposterbare materialer.

Afklippet pileved fra rodzoneanlæg, som har renset industrispildevand.

 

 

Bemærkninger: 

Grene med en diameter under 10 cm fra træer med elmesyge kan modtages på de anviste modtageanlæg.

Hestegødning og dyrestrøelse fra mindre hobbydyrebrug anvises til nedenstående anlæg.

Skælskør Komposteringsanlæg, Industrivej 55, 4230 Skælskør. Tlf. 58195471

BEMÆRK:
Dyreekskrementer fra kødædende dyr, f.eks. hunde, katte eller mink, modtages ikke på komposteringsanlæggene, men anvises til forbrænding.