Fortroligt materiale

Ikke miljøfarligt

Alle former for papirmateriale, som virksomheden vurderer indeholder fortrolige oplysninger.

Opdateret: 30. september 2016

Revisionsdato: 

Torsdag, 2 februar, 2006

Må ikke indeholde: 

Metalgenstande, bortset fra clips og lignende.

Bemærkninger: 

Fortroligt materiale er omfattet af krav om frasortering til genanvendelse.

Såfremt det fortrolige materiale er forurenet med f.eks. madrester, maling og olie kan det destrueres ved forbrænding.