Døde dyr, herunder kæledyr

Ikke miljøfarligt

Bortskaffelse af dødt vildt, kæledyr o. lign.

Nedgravning af døde husdyr er generelt forbudt i Danmark, men kan i tilfælde, hvor der ikke er anden mulighed, godkendes af Fødevareregion Øst og af kommunen. Døde kæledyr såsom en hund, en kat og enkelte fugle kan lovligt begraves. Døde kæledyr kan - mod betaling - afleveres hos de praktiserende dyrlæger. Kontakt din lokale dyrlæge.

Kadavere fra landbruget (herunder fra fritidslandbrug) skal altid bortskaffes via firmaet Daka, tlf. 7674 5111. Daka afhenter også jagtaffald og kasseret kød. Se mere på Daka's hjemmeside, SecAnim.

Tilskadekomne og døde dyr

Hvis man kører et dyr ned eller finder et dyr, som er kommet til skade, bør man ringe til Falck tlf. 7010 2030. Falck kører dyret til nærmeste dyrlæge eller dyrehospital eller sørger for aflivning. 

Dyrenes Beskyttelse betaler Falck for transporten af akut syge eller tilskadekomne dyr, som ikke har nogen ejer. Dyrlægerne giver ofte gratis hjælp - ellers betaler Dyrenes Beskyttelse for dyrlægebehandlingen.

Har dyret en ejer, skal vedkommende selv betale for transporten og behandlingen.

Jagtbart vildt

Hvis man har påkørt jagtbart vildt, skal grundejeren eller den, jagten er lejet ud til, have dyret. Reglen gælder dog ikke for ræve og andre smådyr.

I tvivlstilfælde anbefales det at tage kontakt til den lokale vildtkonsulent

 

Opdateret: 16. februar 2017

Revisionsdato: 

Tirsdag, 11 maj, 2004

Må ikke indeholde: 

Fraktioner af kødaffald må ikke indeholde plast eller metal.