Beton og tegl

Ikke miljøfarligt

Blandede læs af rene stenmaterialer, rent uglaseret tegl og rent beton fra nedrivningsarbejder.

Bekendtgørelse nr. 1662 af 21. december 2010 om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald.

Opdateret: 16. februar 2017

Revisionsdato: 

Torsdag, 19 marts, 2009

Må ikke indeholde: 

Glaseret tegl, PCB-holdig fugemasse, tjære, sod, rester af maling og lak eller andre forurenende materialer.