Asbest - støvende

Miljøfarligt

Støvende asbest, fx bløde væg- og loftsplader, knust eternitplader, opfej med eternitrester, procesvand fra rensning af eternittage o.l. Affaldet skal opbevares og transporteres befugtet  i tæt dobbeltemballeret plastemballage og skal være tydeligt mærket med STØVENDE ASBEST. 

Opsamling fra tagrensere kan dog afleveres i aflåste containere på genbrugsstationerne Slagelse-Skovsø og Vemmelev. Kontakt pladspersonale ved ankomst.

Opdateret: 16. februar 2017

Revisionsdato: 

Fredag, 14 marts, 2008

Bemærkninger: 

Affaldet skal opbevares befugtet og i tæt dobbeltemballeret plastemballage og skal være tydeligt mærket med STØVENDE ASBEST.

Se eventuelt yderligere oplysninger om asbest i tage i affaldstypen Asbest, ikke støvende