Administrationsgebyr

AffaldPlus opkræver i 2017 administrationsgebyr for erhverv for Faxe, Ringsted, Slagelse, Sorø og Vordingborg Kommuner.
 
De seks AffaldPlus kommuner har udarbejdet et sæt retningslinjer, der beskriver grundlaget for, hvordan gebyret opkræves, og hvordan man kan søge om fritagelse. Herunder finder du links til de enkelte kommunernes administrationsgrundlag:

Faxe
Ringsted
Næstved
Slagelse
Sorø
Vordingborg

Hvad koster det? 
Gebyret er ens for alle virksomheder i kommunen, da det er fastsat som et gennemsnitsgebyr. Gebyret er vedtaget af Byrådene/kommunalbestyrelserne. Her kan du se gebyrstørrelsen i de enkelte kommuner :

Faxe Kommune: Kr. 342,13 ekskl. moms (kr. 427,66 inkl. moms)
Information og faktura udsendes i april 2017 
Se brev og bilag til virksomheder i Faxe (pdf)
Ansøgning om fritagelse (link til virk.dk)

Ringsted Kommune: Kr. 319,87 ekskl. moms (kr. 399,84 inkl. moms)
Information og faktura udsendes i maj 2017
Se brev og bilag til virksomheder i Ringsted (pdf)
Ansøgning om fritagelse (link til virk.dk)


Næstved Kommune
Næstved Kommune opkræver selv gebyret.

Slagelse Kommune: Kr. 222,00 ekskl. moms (kr. 277,50 inkl. moms)
Information og faktura udsendes i løbet af maj 2017
Se brev og bilag til virksomheder i Slagelse (pdf)
Ansøgning om fritagelse (link til virk.dk)


Sorø Kommune: Kr. 248,80 ekskl. moms (kr. 311 inkl. moms)
Information og faktura udsendes i løbet af april 2017
Se brev og bilag til virksomheder i Sorø (pdf)
Ansøgning om fritagelse (link til virk.dk)


Vordingborg Kommune: Kr. 271,00 ekskl. moms (338,75 inkl. moms)
Information og faktura udsendes i april 2017
Se brev og bilag til virksomheder i Vordingborg (pdf)
Ansøgning om fritagelse (link til virk.dk)

Hvordan opkræver vi gebyret?
Det er AffaldPlus, som opkræver administrationsgebyret på vegne af fem af vores ejerkommuner: Faxe, Ringsted, Slagelse, Sorø og Vordingborg. Næstved Kommune forestår selv gebyropkrævningen. Gebyret opkræves på baggrund af de oplysninger om virksomheden, som er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister, CVR, pr. 1. januar 2017.

Hvem skal ikke betale administrationsgebyr?
Der er virksomheder, som på forhånd er fritaget for at betale administrationsgebyr og derfor ikke vil modtage nogen gebyropkrævning:
  • hvis virksomheden har en branchekode eller en virksomhedsform, som fremgår af Affaldsbekendtgørelsens bilag 8 og bilag 9 og i øvrigt opfylder kravene om det maksimale antal ansatte.
  • hvis virksomheden driver erhvervsfiskeri
  • hvis virksomheden har en omsætning eller lønsumsafgift på under 300.000 kr. om året.  Grundlaget for fritagelsen vil være regnskabsoplysninger for det regnskabsår, der ligger 2 år før opkrævningsåret, altså i dette tilfælde regnskabsåret 2015.
Ansøgning om fritagelse
Der er i visse situationer mulighed for at søge om fritagelse for at betale gebyret. Hvis du vil søge om fritagelse, skal du bruge selvbetjeningsløsningen "Administrationsgebyr 2017  - ansøgning om fritagelse", som ligger på www.virk.dk. Du skal søge om fritagelse senest på regningens forfaldsdato.

Selv om en virksomhed på forhånd eller efter ansøgning er fritaget, skal den dog betale administrationsgebyr, hvis den benytter en eller flere af kommunens affaldsordninger, fx genbrugspladsen eller dagrenovationsordningen. Virksomheden kan altså godt senere hen få tilsendt en opkrævning, hvis den benytter et af kommunens affaldstilbud.
 
Mere information?
Vi har lavet en liste med Ofte Stillede Spørgsmål om administrationsgebyret.

Finder du ikke svaret på dit spørgsmål her, er du velkommen til at kontakte os på gebyr@affaldplus.dk eller på telefon 5575 0800.
 
Opdateret: 17. august 2018