Administrationsgebyr

Fra 1. januar 2019 opkræves der ikke længere administrationsgebyr hos virksomhederne.
Fra 1. januar 2019 har en lovændring gjort, at kommunerne ikke længere skal opkræve administrationsgebyr hos virksomhederne. I stedet er der på Finansloven afsat 50 mio. kr. årligt til at dække kommunernes udgifter til affaldsplanlægning, regulativudarbejdelser og statslige registre og databaser (fx Affaldsdatasystemet og NSTAR).

Afventer dom fra Højesteret
I sommeren 2019 blev der afsagt dom i en retssag i København, hvor en virksomhed havde lagt sag an mod Københavns Kommune. Virksomheden mente, at den ulovligt var blevet opkrævet administrationsgebyr, og Østre Landsret gav virksomheden medhold med henvisning til, at administrationsgebyret ikke var opkrævet lovligt i henhold til den gældende miljøbeskyttelseslov i 2015. Københavns Kommunen har dog anket dommen, som nu bliver prøvet ved Højesteret. Får virksomheden også medhold i Højesteret, kan sagen få konskvenser for alle kommuners opkrævning af administrationsgebyrer.

AffaldPlus' kommuner afventer udfaldet af dommen, førend der tages stilling til evt. tilbagebetaling af tidligere års  administrationsgebyrer. Det vides endnu ikke, hvornår sagen kommer for Højesteret.

Administrationsgebyret før 2019
AffaldPlus har tidligere opkrævet  administrationsgebyr for erhverv for Faxe, Ringsted, Slagelse, Sorø og Vordingborg Kommuner.  

Læs om opkrævningen i 2018

Vil du vide med om administrationsgebyret, er du velkommen til at kontakte os på affaldplus@affaldplus.dk eller på telefon 5575 0800.
 
Opdateret: 24. oktober 2019