2019-05-18

Ekstraordinært bestyrelsesmøde 18. maj 2019, Ved Fjorden 20, Næstved.
Opdateret: 26. juni 2019

Mødedeltagelse / Afbud

Bestyrelsen: Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen, Hans Henrik Hansen og Ulf Barlyng

Afbud:


 

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden (B)

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.


 

Pkt. 2. Optagelse af lån i Kommunekredit (B)

I forbindelse med hjemtagelse af lån i Kommunekredit til finansiering af anlægsinvesteringer, har Kommunekredit ønsket en bestyrelsesbeslutning herom.

Indstilling:
Der optages lån i Kommunekredit stort kr. 8.590.063.

Beslutning:
Indstilling tiltrædes.


 

Mødet hævet

Kl.

Sign.: Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen, Hans Henrik Hansen og Ulf Barlyng