2019-04-26 Generalforsamling

               
      Sorø Fjernvarme - Ordinær generalforsamling
­­­­­­__________________________________________________________


Dato           : 26. april 2019, kl. 11.30

Sted           : AffaldPlus, Ved Fjorden 20, Næstved

Indkaldte :  Finn Hansen, Faxe Kommune
                     Henrik Rützou Aakast, Faxe Kommune
                     Thor Temte, Næstved Kommune
                     Elmer Jacobsen, Næstved Kommune
                     Benny Christensen, Ringsted Kommune
                     Torben Lollike, Ringsted Kommune
                     Villum Christensen, Slagelse Kommune
                     Henrik Brodersen, Slagelse Kommune
                     Ivan Hansen, Sorø Kommune
                     Per Hovmand, Sorø Kommune
                     Poul A. Larsen, Vordingborg Kommune
                     Heino Hahn, Vordingborg Kommune
                     Forbrugerrepræsentant Hans Henrik Hansen
                     Forbrugerrepræsentant Ulf Barlyng
                     Direktør, AffaldPlus, John Kusz
                     Afdelingschef – Energi og forbrænding, AffaldPlus, Ole Andersen
                     Økonomichef, AffaldPlus, Peter Fugmann
                    Teamleder, AffaldPlus - Sorø Fjernvarme, Tommy Fer

Afbud      : Finn Hansen, Henrik Rützou Aakast, Torben Lollike og Villum Christensen


                        DAGSORDEN/REFERAT


Pkt. 1.    Valg af dirigent
                John Kusz.


Pkt. 2.   Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det for løbne år
               Bilag: Ledelsesberetning.
               Beslutning: Formanden gennemgik ledelsens beretning som blev godkendt.


Pkt. 3.   Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
               Bilag: Årsrapport 2018 Sorø Fjernvarme A/S.
               Beslutning: Rapporten blev godkendt.


Pkt. 4.   Afgørelse om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
               Beslutning: Jf. pkt. 3.


Pkt. 5.   Bestyrelseshonorar
               Beslutning: Formand kr. 25.000 og øvrige kr. 15.000.


Pkt. 6.   Indkomne forslag
               Ingen.


Pkt. 7.   Valg af forbrugerrepræsentanter
               Forbrugerne har på kundemødet den 30. maj 2018 valgt Ulf Barlyng og Hans Henrik Hansen.
               Beslutning: Valget blev godkendt.


Pkt. 8.   Valg af revisor
               Beslutning: Beierholm blev genvalgt.


Pkt. 9.   Evt.Mødet hævet kl. 12.05.

Sign.: Thor Temte, Elmer Jacobsen, Benny Christensen, Henrik Brodersen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen, Heino Hahn, Hans Henrik Hansen, Ulf Barlyng og John Kusz.

 
Opdateret: 14. juni 2019