2019-04-26

Bestyrelsesmøde 26. april 2019, kl. 13.30, hos AffaldPlus, Ved Fjorden 20, Næstved
Opdateret: 1. maj 2019

Mødedeltagelse / Afbud

Bestyrelsen: Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen, Hans Henrik Hansen og Ulf Barlyng

Afbud: Per Hovmand

 

Pkt. 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde (B)

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden (B)

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.


 

Pkt. 3. Præsentation af logo for Sorø Fjernvarme (E)

Der vil på mødet blive orienteret om status vedrørende logo for Sorø Fjernvarme.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 4. Status - Etablering af ORC på Kragelundsvej 12 (E)

På bestyrelsesmødet giver projektleder Tommy Fer en orientering om status på projektforløbet samt dialog med interessenter og øvrige relevante forhold for projektet.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 5. Orientering fra dialogmøde med Sorø Kommune (E)

Der vil på mødet blive givet en orientering om dialogmødet den 5. april 2019 med Sorø Kommune.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 6. Eventuelt


 

Mødet hævet

Kl. 14.30.

Sign.: Ivan Hansen, Poul A. Larsen, Hans Henrik Hansen og Ulf Barlyng.