2019-03-18

Ekstraordinært bestyrelsesmøde 18. marts 2019, kl. 9.00, Sorø Fjernvarme, Industrivej 9, 4180 Sorø
Opdateret: 18. marts 2019

Mødedeltagelse / Afbud

Bestyrelsen: Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen, Hans Henrik Hansen og Ulf Barlyng

Afbud:


 

Pkt. 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde (B)

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden (B)

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 3. Præsentation af bygningsdesign (B)


Arkitekt Mads Thomsen (COWI) vil på mødet præsentere designforslag til ORC Kraftvarmeværket, Tangagervej 2.

Indstilling:
Det indstilles, at designforslaget godkendes.

Beslutning:
Godkendt som indstillet, dog under den forudsætning at den samlede rammebevilling forventes overholdt.

 

Pkt. 4. Eventuelt 

Mødet hævet

Kl. 11.30.

Sign.: Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen, Hans Henrik Hansen og Ulf Barlyng.