2019-02-20

Ekstraordinært bestyrelsesmøde 20. februar 2019 kl. 14.00, Ved Fjorden 20 "Mødelokale 1"
Opdateret: 14. marts 2019

Mødedeltagelse / Afbud

Bestyrelsen: Finn Hansen, Henrik Rützou Aakast, Thor Temte, Elmer Jacobsen, Benny Christensen, Torben Lollike, Villum Christensen, Henrik Brodersen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen og Heino Hahn

Afbud: Finn Hansen, Villum Christensen og Heino Hahn


 

Pkt. 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2017
Sagsnr.: 6909


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2017
Sagsnr.: 6909


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 3. Dialogmøde om fremtidigt samarbejde mellem AffaldPlus, Næstved Fjernvarme og Næstved Kommune (E)

J.nr.: 86.00S08/2005-107
Sagsnr.: 5902


Næstved Kommune har i mail af 7. februar 2019 fremsendt invitation til dialogmøde den 20. februar 2019, kl. 16.00, på Rønnebæksholm, vedrørende fremtidigt samarbejde mellem AffaldPlus, Næstved Fjernvarme og Næstved Kommune.

Programmet for dialogmødet fremgår af vedhæftede bilag.

Bilag: Program for dialogmøde mellem AffaldPlus, Næstved Fjernvarme og Næstved Kommune 20. februar 2019.

Indstilling:
Gennemdrøftelse af program samt forberedelse til mødet.

Beslutning:
Taget til efterretning.


 

Pkt. 4. Eventuelt

J.nr.: 00.01.G01/2009-075
Sagsnr.: 4400 

Mødet hævet

Kl. 18.00.

Sign.: Henrik Rützou Aakast, Thor Temte, Elmer Jacobsen, Benny Christensen, Torben Lollike, Henrik Brodersen, Ivan Hansen, Per Hovmand og Poul A. Larsen.