2018-06-22

Bestyrelsesmøde 22. juni 2018, kl. 13.30, Ved Fjorden 20, Næstved
Opdateret: 24. oktober 2018

Mødedeltagelse / Afbud

Indkaldte:     Politiker, Sorø Kommune, Ivan Hansen
Politiker, Sorø Kommune, Per Hovmand
Bestyrelsesformand, AffaldPlus, Poul A. Larsen
Bestyrelsesmedlem, Hans Henrik Hansen
Bestyrelsesmedlem, Ulf Barlyng
Direktør, AffaldPlus, John Kusz

Afbud:
 

Pkt. 1. Orientering om status på overtagelsen af aktiviteten, og herunder resterende udeståender med sælger

Direktøren orienterede om baggrunden for, at AffaldPlus er gået ind i fjernvarmeforsyning i Sorø.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 2. Orientering om placering af planlagt nyt biomassebaseret varmeværk

Ole og direktøren orienterede om forhandlingerne der har ført frem til det påtænkte værks nuværende placering.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 3. Orientering om sag i Energitilsynet

Peter orienterede om den igangværende sag i Energitilsynet.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 4. Beslutning om optagelse af lån i KommuneKredit

Sorø Fjernvarme står overfor fremtidige investeringer i erhvervelse af grund, opførelse af nyt anlæg, udvidelse af fjernvarmenettet samt rådgiveromkostninger.

For 2018 vurderes investeringerne til ca. 46,25 mio. kr.

Sorø Kommune har besluttet at stille en samlet og maksimal garanti for selskabets investeringer på maksimalt 182 mio. kr., hvoraf der på nuværende tidspunkt er anvendt 25. mio. kr. til erhvervelse af selskabets aktivitet og dermed anlæg.

Indstilling:
Der søges byggekredit eller lignende hos KommuneKredit på 46,25 mio. kr.

Beslutning:
Godkendt som indstillet.

 

Pkt. 5. Fremtidig mødeaktivitet og herunder næste møde

Indstilling:

Beslutning:
Næste møde i august på AffaldPlus - mødedato 31. august kl. 13.00.
Herefter i forbindelse med hvert andet AffaldPlus-møde, på "lige" måneder.

 

Pkt. 6. Evt.


 

Mødet hævet

Kl.

Sign.: Poul A. Larsen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Ulf Barlyng og Hans Henrik Hansen.