2018-01-26

Konstituerende bestyrelsesmøde 26. januar 2018 kl. 10.00, Ved Fjorden 20 "Mødelokale 1"
Opdateret: 30. januar 2018

Mødedeltagelse / Afbud

Bestyrelsen: Finn Hansen, Henrik Rützou Aakast, Thor Temte, Elmer Jacobsen, Benny Christensen, Torben Lollike, Villum Christensen, Henrik Brodersen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen og Heino Hahn


Afbud: Villum Christensen

 

Pkt. 1. Konstituering af bestyrelse - AffaldPlus (B)

J.nr.: 00.01.A16/2009-076
Sagsnr.: 4401


Valg af formand. Valget ledes jf. vedtægterne af direktøren.

Valg af næstformand. Valget ledes jf. vedtægterne af den nyvalgte formand.

Indstilling:
At konstituering gennemføres.

Beslutning:
Poul A. Larsen blev valgt til formand og Elmer Jacobsen blev valgt til næstformand.

 

Pkt. 2. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2017
Sagsnr.: 6909


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.


 

Pkt. 3. Godkendelse af dagsorden (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2017
Sagsnr.: 6909Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Pkt. 7 flyttes til mellem pkt. 4 og 5.

 

Pkt. 4. Godkendelse af mødekalender for 2018 (B)

J.nr.: 00.01.G01/2009-078
Sagsnr.: 4403


Der er udarbejdet mødekalender for 2018. Mødekalenderen er behandlet og godkendt den 22. september 2017.

Bilag: Mødekalender 2018.

Indstilling:
Til endelig godkendelse.

Beslutning:
Bestyrelsesmøderne afholdes fremover med start kl. 9.00. Kalenderen blev godkendt.

 

Pkt. 5. Udpegning af repræsentanter til Dansk Affaldsforening samt Dansk Restprodukt Håndtering (B)

J.nr.: 00.02.00G01-0004/2012
Sagsnr.: 6532


AffaldPlus skal som medlem af Dansk Affaldsforening (DAF) udpege 4 repræsentanter til foreningens generalforsamling.

Endvidere skal AffaldPlus udpege 2 medlemmer samt suppleanter til repræsentantskabet for Dansk Restprodukt Håndtering (DRH). Der skal udpeges en politisk repræsentant samt suppleant og en administrativ repræsentant samt suppleant.

Indstilling:
Direktøren indstiller, at der til DAF udpeges 4 repræsentanter og til DRH udpeges en politisk repræsentant og suppleant, samt at direktøren udpeges som administrativ repræsentant og afdelingschef for energi og forbrænding Ole Andersen som administrativ suppleant.

Beslutning:
Thor Temte repræsenterer AffaldPlus med alle AffaldPlus-stemmer.
DRH: Formanden indstilles til repræsentantskabet med næstformanden som suppleant.
 

Pkt. 6. Deltagelse i Dansk Affaldsforenings årsmøde 22.-23. marts 2018 (B)

J.nr.: 00.02.00G01-0004/2012
Sagsnr.: 6532


Dansk Affaldsforening har meldt ud, at deres årsmøde 2018 er fastlagt til dagene 22.-23. marts 2018 og afholdes på Kystvejens Konferencecenter, Grenaa.

Overskriften for årsmødet er "Styr på værdierne".

Bilag: Invitation til Dansk Affaldsforenings årsmøde 2018.

Indstilling:
Bestyrelsen bedes tage stilling til, hvem der skal deltage.

Beslutning:
Ivan, Finn, Thor og Henrik Aakast deltager.

 

Pkt. 7. Intro til AffaldPlus (E)

J.nr.: 00.01.G01/2009-075
Sagsnr.: 6532


Orientering om anlæg, aktiviteter, planer, strategi og vedtægter.

Præsentation: Intro til AffaldPlus.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 8. Eventuelt

J.nr.: 00.01.G01/2009-075
Sagsnr.: 4400


 

Rundvisning på Næstved Affaldsenergi


 

Mødet hævet

Kl. 13.00.

Sign.: Benny Christensen, Elmer Jacobsen, Heino Hahn, Henrik Brodersen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen, Thor Temte, Torben Lollike, Finn Hansen og Henrik Rützou Aakast.