2017-12-15

Interimsbestyrelsesmøde 15. december 2018, kl. 9.00, Comwell Sorø, i forbindelse med etablering af selskabet "AffaldPlus - Sorø Fjernvarme"
Opdateret: 25. oktober 2018

Mødedeltagelse / Afbud

Indkaldte:    Ivan Hansen, politiker, Sorø Kommune,
Per Hovmand, politiker, Sorø Kommune,
Niels O. Pedersen, bestyrelsesformand, AffaldPlus 
John Kusz, direktør, AffaldPlus

Afbud:
 

Pkt. 1. Konstituering

Niels O. Pedersen, Ivan Hansen og Per Hovmand.
 

Pkt. 2. Beslutning om hjemtagelse af lån på indtil 182 mio. kr., med Sorø Kommune som garantistiller

Godkendt.
 

Pkt. 3. Ansættelse af direktør, jfr. vedtægterne

John Kusz, direktør for AffaldPlus.
 

Mødet hævet

Kl.

Sign.: Niels. O. Pedersen, Per Hovmand og Ivan Hansen.