På alle AffaldPlus' genbrugspladser kan du aflevere farligt affald

Farligt affald

Priser for aflevering af farligt affald i 2015/2016 (pris kr. pr. kg - kun for virksomheder):
 • Batterier og akkumulatorer: 0,-
 • Opløsningsmidler: 6,-
 • Maling/trykfarve: 7,-
 • Farligt affald fra biler: 7,-
 • Pesticider/gift: 24,-
 • Spildolie: 1,-
 • Spraydåser: 15,-
 • Syrer/baser: 15,-
 • Klinisk risikoaffald: 25,-
 • Lægemidler/medicinrester: 15,-
 • Andet farligt affald, ukendt: 60,-
Se mere i kvitteringsskemaet for farligt affald.
 
Farligt affald på genbrugspladser

Det er fastlagt i affaldsbekendtgørelsen, at virksomheder skal betale særskilt for aflevering af farligt affald på genbrugspladsen.


Følgende regler gælder for aflevering af farligt affald på genbrugspladserne:

 • Der må maks. afleveres 2 x 25 kg/liter pr. dag og maks. 200 kg pr. år
 • De afleverede mængder skal kunne håndteres af kunden selv
 • Virksomheder betaler særskilt for aflevering af farligt affald (se priserne i kvitteringsskemaet på vores pjeceside
 • Virksomheder modtager en kvittering for det farlige affald, de afleverer på genbrugspladsen.


Virksomheder, som frembringer farligt affald, skal kunne dokumentere, hvordan affaldet bliver bortskaffet. Derfor udsteder genbrugsvejlederne en kvittering til dig. Du kan printe kvitteringen og selv medbringe den på genbrugspladsen.

For rådgivning om farligt affald: Kontakt evt. Affald Specialaffald eller find en godkendt indsamler/transportør i Det Nationale Affaldsregister.

 

Opdateret 14. februar 2017