Affald i Sorø

Ny affaldsordning: Batterier

Selvbetjening

Se din nye tømmekalender
Se, hvornår du får tømt affald i den nye ordning.

Log på selvbetjening
Brug vores selvbetjening til at melde manglende tømning, skifte ordning eller ved andre henvendelser. Du skal logge på med NemID.

Vær opmærksom på, at der kan gå op til 14 dage, før ændringer i beholdere og tømningsfrekvenser slår igennem.

Affalds-ABC
I tvivl om sortering? Så prøv vores Affalds-ABC


Spørgsmål om den nye affaldsordning?
Få svar her

Kontakt
Mail: affaldplus@affaldplus.dk
Telefon: 5575 0800 
 
Du kan aflevere batterier i en klar pose oven på låget af din beholder til mad- og restaffald. Så tager skraldemanden dem med, når han tømmer.
Vi henter batterier hos alle boliger, sommerhuse og ved kommunale institutioner. Du skal ikke bestille afhentning af dine batterier.
 
Bor du et sted, hvor der er en rød boks i nærheden af affaldsbeholderen (typisk etageboliger), skal du aflevere dine batterier der. Den røde boks tømmes efter behov.
 
Batterier skal holdes adskilt fra småt elektronik som fx mobiltelefoner. Dem kan du aflevere for sig i en anden klar pose.

Hvornår får du hentet batterier?
Vi henter batterier samme dag, som vi tømmer madaffald og restaffald. Har du ikke fået hentet batterier inden kl. 18.00 på din tømmedag, skal du meddele os det senest dagen efter. Benyt selvbetjeningsløsningen i den blå boks. Her kan du også se din tømmekalender og tilmelde dig beskedservice.
 
Hvad må du aflevere som batterier?
  • Alle småbatterier (AA, AAA, D, D og E)
  • Knapcellebatterier (sidder typisk i høreapparater, legetøj, ure, alarmer osv.)
  • Nikkel-cadmiumbatterier
  • Lithiumbatterier
  • Brunstensbatterier
  • Genopladelige batterier
 Hvad må du ikke aflevere som batterier?
  • Bilbatterier
  • Småt elektronik
Hvad koster det, og kan du blive fritaget?
Du betaler for afhentning af batterier gennem grundgebyret, og det fremgår derfor ikke særskilt på afregningen fra Sorø Kommune.
 
Du kan ikke blive fritaget for at betale grundgebyr, heller ikke fra den del, der går til indsamling af batterier. Det gælder også, selvom du selv kører dine batterier på genbrugspladsen.
 
Du kan se, hvad du skal betale, på Sorø Kommunes hjemmeside under Affaldsgebyrer
 
Genbrugspladser
Du kan også aflevere batterier på Genbrugspladserne.

 
Opdateret 16. maj 2018