Kommunesamarbejdet er organiseret i bl.a. vores KG-møder (Kontaktgruppemøder), hvor kontaktpersoner fra de tekniske forvaltninger mødes.

Kommunesamarbejde

AffaldPlus er et fælleskommunalt affaldsselskab ejet af 6 kommuner:

  • Faxe Kommune
  • Ringsted Kommune
  • Næstved Kommune
  • Slagelse Kommune
  • Sorø Kommune
  • Vordingborg Kommune
AffaldPlus' øverste myndighed er den politisk valgte bestyrelse, men i det daglige foregår samarbejdet med kommunernes embedsmænd fra de tekniske forvaltninger.


Evaluering af samarbejde mellem AffaldPlus og Sorø kommune vedr. administration af driften, maj 2017
Læs rapport

Fællesmøder
Indimellem holder vi fællesmøder med alle vores kommuner. Emnerne kan være fx affaldsplaner, drift og fremtidige affaldsløsninger.

24. november 2015
Fællesmøde mellem fagudvalgene og AffaldPlus' bestyrelse om udrulning af de nye affaldsplaner: Program

Har du brug for materiale fra tidligere møder, så kontakt os på affaldplus@affaldplus.dk

 

Opdateret 23. juni 2017