Batterier

Du kan være med til at mindske spild af råstoffer og forurening fra batterier. Aflevér dine brugte batterier til genanvendelse - det er nemmere, end du tror!

Sådan genanvender du batterier i AffaldPlus' 6 kommuner
Mange batterier ryger stadig i skraldespanden. Og det er ærgerligt, for det er faktisk så nemt at aflevere dem til genbrug. I alle AffaldPlus' kommuner kan du lægge dine batterier i en klar pose på låget af din affaldsspand. Så tager skraldemanden dem med, når han henter dit affald. 

Vær opmærksom på, hvilken affaldsspand din pose skal ligge på. I nogle kommuner skal posen ligge på beholderen til dagrenovation/restaffald. I andre kommuner skal posen ligge på papirbeholderen. Følg linket til din kommune og se, hvordan du skal gøre hjemme hos dig.

Se, hvor du kan aflevere batterier i din kommune 
Faxe Kommune
Næstved Kommune
Ringsted Kommune
Slagelse Kommune
Sorø Kommune
Vordingborg Kommune

Du kan også altid aflevere batterier på genbrugspladsen.

Hvorfor genanvende batterier?
Brugte batterier indeholder nyttige råstoffer, som vi kan bruge igen.

Ved at opvarme batterierne til 1200 grader kan man udvinde råstofferne, bl.a. jern, mangan og tungmetaller. Råstofferne bliver herefter brugt i jern- og metalindustrien og bliver dermed til nye produkter.
 
Over halvdelen af et batteris vægt er råstoffer, der kan genanvendes. En gennemsnitlig dansk husholdning bruger 1,4 kg batterier om året. Bliver de 1,4 kg brugte batterier afleveret til genanvendelse, kan de blive til ca. 800 gram råvarer, der vil indgå i nye produkter. De resterende ca. 600 gram bliver brugt til bl.a. vejbyggeri og sportsanlæg.

Der findes ikke noget behandlingsanlæg til batterier i Danmark, så når du har afleveret dine batterier til genanvendelse, vil de først blive sorteret og pakket i store sække. Herefter sendes de til et behandlingsanlæg i udlandet. Behandlingsanlægget har specialiseret sig i genanvendelse af bl.a. brugte batterier.

Selvom ca. 95 % af batterierne i dag er miljøvenlige, skal vi alligevel samle dem ind, så de nyttige råstoffer kan genanvendes. På den måde får vi endnu mere ud af vores batterier.

Kilde: Farvel-batteri.dk
 

Hvordan går det med indsamlingen?
Målet for indsamlingen af batterier er på landsplan at nå op på 55 % af de markedsførte mængder i 2018. Dvs. at vi skal genanvende mindst halvdelen af de batterier, der bliver produceret. Det svarer til 334 gr. batterier pr. indbygger. Nogle af vores kommuner er nået i mål, mens andre skal "oppe" sig lidt for at nå målet.

I grafen her kan du se, hvordan det går med indsamlingen af batterier samlet set i alle AffaldPlus' kommuner (klik på billedet for større graf).
I grafen her kan du se, hvordan det går med indsamlingen af batterier i hver enkelt kommune (klik på billedet for større graf).Vi indsamlede 285 g batterier pr. indbygger i 2015. Det er en smule mere end i året før. For at nå målet skal vi altså indsamle i ca. 50 g batterier mere pr. indbygger. Det svarer til bare 3 AA-batterier pr. indbygger (- eller ca. 6 AAA-batterier!).

Nogle steder kan vi desværre se et fald i de afleverede mængder. Derfor... husk at minde din mor, søn eller nabo og andre om at "bruge låget", når det gælder aflevering af batterier!

Har du spørgsmål omkring genanvendelse af batterier, er du velkommen til at skrive til os på affaldplus@affaldplus.dk 
 
Opdateret 14. februar 2017