Adsministrationsgebyret skal betales af de fleste virksomheder.

Administrationsgebyr

Hvorfor et administrationsgebyr?
Ifølge den gældende Affaldsbekendtgørelse 1309 af 18. december 2012  skal kommunerne opkræve et administrationsgebyr – som udgangspunkt hos alle virksomheder.

Administrationsgebyret skal dække virksomhedernes andel af de omkostninger, som kommunen har til administration af affaldsområdet. Fx til affaldsplanlægning, regulativudarbejdelse og udgifter til staten for statslige registre og databaser.

Ofte stillede spørgsmål om administrationsgebyret
AffaldPlus opkræver i 2015 administrationsgebyr for erhverv for Faxe, Ringsted, Slagelse, Sorø og Vordingborg Kommuner.
Her kan du læse om administrationsgebyrer i 2015 for Faxe, Ringsted, Slagelse, Sorø og Vordingborg Kommuner. Næstved Kommune opkræver selv administrationsgebyret i 2015. 
 
De seks AffaldPlus kommuner har udarbejdet et sæt retningslinjer, der beskriver grundlaget for, hvordan gebyret opkræves, og hvordan man kan søge om fritagelse. Herunder finder du links til de enkelte kommunernes administrationsgrundlag:

Faxe
Ringsted
Næstved
Slagelse
Sorø
Vordingborg

Hvad koster det? 
Gebyret er ens for alle virksomheder i kommunen, da det er fastsat som et gennemsnitsgebyr. Gebyret er vedtaget af Byrådene/kommunalbestyrelserne. Her kan du se gebyrstørrelsen i de enkelte kommuner (alle beløb ekskl. moms):

Faxe Kommune: Kr. 352,00
Information og faktura udsendes i maj 2015 
Se brev og bilag til virksomheder i Faxe

Ringsted Kommune: Kr. 382,95 
Information og faktura udsendes maj 2015
Se brev og bilag til virksomheder i Ringsted 

Næstved Kommune: Kr. 291,25
Næstved Kommune opkræver selv gebyret.

Slagelse Kommune: Kr. 243,00
Information og faktura udsendes september 2015
Se brev og bilag til virksomheder i Slagelse 

Sorø Kommune: Kr. 142,92
Information og faktura udsendes maj 2015
Se brev og bilag til virksomheder i Sorø 

Vordingborg Kommune: Kr. 281,00
Information og faktura udsendes i maj 2015 
Se brev og bilag til virksomheder i Vordingborg

Hvordan opkræver vi gebyret?
Det er AffaldPlus, som opkræver administrationsgebyret på vegne af fem af vores ejerkommuner: Faxe, Ringsted, Slagelse, Sorø og Vordingborg. Næstved Kommune forestår selv gebyropkrævningen. Gebyret opkræves på baggrund af de oplysninger om virksomheden, som er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister, CVR, pr. 1. januar 2015.

Hvem skal ikke betale administrationsgebyr?
Der er virksomheder, som på forhånd er fritaget for at betale administrationsgebyr og derfor ikke vil modtage nogen gebyropkrævning:
  • hvis virksomheden har en branchekode eller en virksomhedsform, som fremgår af Affaldsbekendtgørelsens bilag 8 og bilag 9 og i øvrigt opfylder kravene om det maksimale antal ansatte.
  • hvis virksomheden driver erhvervsfiskeri
  • hvis virksomheden har en omsætning eller lønsumsafgift på under 300.000 kr. om året.  Grundlaget for fritagelsen vil være regnskabsoplysninger for det regnskabsår, der ligger 2 år før opkrævningsåret, altså i dette tilfælde regnskabsåret 2013.
Ansøgning om fritagelse
Der er i visse situationer mulighed for at søge om fritagelse for at betale gebyret. Hvis du vil søge om fritagelse, skal du bruge selvbetjeningsløsningen "Administrationsgebyr 2015  - ansøgning om fritagelse", som ligger på www.virk.dk. Du skal søge om fritagelse senest på regningens forfaldsdato.

Selv om en virksomhed på forhånd eller efter ansøgning er fritaget, skal den dog betale administrationsgebyr, hvis den benytter en eller flere af kommunens affaldsordninger, fx genbrugspladsen eller dagrenovationsordningen. Virksomheden kan altså godt senere hen få tilsendt en opkrævning, hvis den benytter et af kommunens affaldstilbud.
 
Mere information?
Vi har lavet en liste med Ofte Stillede Spørgsmål om administrationsgebyret.

Finder du ikke svaret på dit spørgsmål her, er du velkommen til at kontakte os på gebyr@affaldplus.dk eller på telefon 5575 0800.
 
Opdateret 29. september 2015